Laserbehandling av efterstarr (YAG)

Vid operation av grå starr tar man bort den gamla linsen och ersätter med en ny klar plastlins. Kapseln som den tidigare linsen låg i lämnas kvar och är stöd för den nya lins som läggs i ögat vid operation. Efter en tid kan kapseln grumlas och man upplever då samma besvär som vid grå starr dvs att synen blir suddig och grumlig och man kan bli ljuskänslig mm. Besvären brukar uppstå som regel efter något eller några år men kan också komma tidigare.

Med en speciell laser, YAG-laser, kan man enkelt ta bort grumligheten i kapseln. Detta görs vid ett läkarbesök där man vidgar pupillen för att komma åt linskapseln. Behandlingen är helt smärtfri.

Dr Selvander har många års erfarenhet av behandling av efterstarr.

Välkommen att kontakta oss.

Comments are closed.